Tuesday, 24 May 2016

Srček - A Small Heart


  

Pa sem ga naredila - srček v širokem risu, z rožico iz kitic z ovitki, z lanenim sukancem.
Dve stvari sta mi bili pri tem pomembni. Najprej sem se naučila narediti lepo rožico iz kitic s pikoji tako, da so v sredini luknjice, listki rožice pa enakomerni. Pa zmeraj sem občudovala stare čipke v širokem risu, kjer se niti ne stikajo, ampak potekajo vzporedno ena ob drugi v majhnem razmaku. To je res laže doseči z lanenim sukancem. 
Sicer sem se bala, da mi bo sukanec bolj drsel s klekljev, pa ni bilo hudega. Tudi se ni tako zelo zvijal in vozljal kot neki drug, s katerim sem nekoč delala in me je spravljal v obup. 
Pa mi ga ni uspelo kar v prvo lepo izdelati - tale je že tretji. 
P.S. Zaključna konica je sicer lepo izdelana, a ne morem reči, da jo obvladam. Bo treba še kdaj ponoviti vajo ...


English translation:
And I managed to make it - a small heart in broad tape, with a flower in braids and picots, using flax thread. Two things were important for me in this project. First, I learnt how to make a pretty flower  in braids and picots so that small holes are visible in the middle circle and the petals uniform. Besides, I have always admired old bobbin lace pieces made in broad tape where the threads don not touch but run parallelly juxtaposed at small distances. This is easier made with flax than with cotton thread.
I had fears thread would slide off bobbins, but this was not really a problem. Also, the thread did not twist or tangle as much as some other flax thread I'd used before and which almost pushed me in despair.
But this heart lace is not my first try - I had to make two before this one and now I'm happy with it.
P.S. The finishing point is well done but I can't claim to master it. I'll have to practise some more ...

No comments: