Tuesday, 23 May 2017

Žiri 2017


  
Žiri so konec aprila, začetek maja gostile 11. slovenske klekljarske dneve. Vsako leto rada obiščem to prireditev. Rada pogledam razstave domačink in gostujočih društev, pregledne razstave posameznih vidnih klekljaric, tematske razstave, Hišo klekljanih čipk A. Primožič 1888. Rada se srečam z drugimi klekljaricami, znankami in prijateljicami, občudovalkami klekljane čipke.
Slike so samo z ene razstave. Na nekaterih fotografiranje ni bilo dovoljeno, na drugih je bil prostor slabo primeren za slikanje ... nekaj za okus je pa le.

Žiri, one of the Slovenian centres of bobbin lacemaking, held the 11th Slovene Bobbin Lacemaking Days end April/beginning May. I love visiting the event every year. I love visiting exhibitions of local bobbin lacemakers and those of visiting lacemakers' communities, overviews of individual outstanding
lacemakers, thematic  exhibitions. I like to visit the House of bobbin lace A. Primožič 1888. I'm glad to meet fellow lacemakers, acquaintances and friends, all admirers of bobbin lace.
The pictures posted are all from the same exhibition. At some exhibitions taking pictures was not allowed, at others the rooms lent themselves poorly to photographing. So I'm posting some crumbs to taste...


No comments: